Czy ktoś słyszał o Pużaku?

Kazimierz Pużak – niezłomny bohater polskiej lewicy. Nie kłaniał się caratowi, sowietom i ubekom. Budził podziw i szacunek wśród oponentów politycznych. Zmarł w komunistycznym więzieniu, do ostatniej chwili będąc wiernym swoim przekonaniom Legendarny działacz polskiej lewicy niepodległościowej przyszedł na świat w sierpniu 1883 roku w Tarnopolu, w rodzinie robotniczej.  Członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej został w […]

Continue reading