100×100 Zofia Daszyńska-Golińska

“Z krwawych pożarów wielkiej wojny, wyłania się oblicze nowego świata, a w nim Polski jako niepodległego państwa. Odzyskują bowiem prawa do bytu uciśnione narody, a naczelnicy rządów walczących wyznają, że największą zbrodnią nowoczesnej historii były rozbiory Polski. (…) Powstaje tedy Polska jako wykonanie postulatu sprawiedliwości dziejowej, powołana do życia przez zwycięstwa koalicji, a uprawniona do tego życia przez blisko 150 lat cierpień, wysiłków, walki i pracy swoich synów i swoich córek. W czasach najcięższych, kiedy tłumiony i prześladowany był każdy odruch narodowej świadomości, kobiety polskie podtrzymywały miłość ojczyzny: one uczyły na kresach polskiej mowy i polskiego pacierza, broniąc dziatwę przed zniszczeniem i zniemczeniem, one synom opowiadały dzieje walk i cierpień Polski, rozpłomieniały w sercach młodocianych zapał i miłość dla wieszczów i bohaterów narodowych. ”

To początek publikacji “Prawa wyborcze kobiet” wydanej nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Kobiecych w 1918 roku, z którego pochodzi też cytat na grafice z akcji
100×100, prowadzonej wspólnie z fp Przywróćmy pamięć o Patronach Wyklętych i fp 100×100 Przypomnijmy bohaterki i bohaterów lewicy

Zofia Daszyńska-Golińska (1866-1934) – pionierka wiedzy społeczno-gospodarczej, wybitna ekonomistka, publicystka, senatorka, sufrażystka. Opublikowała wiele prac i artykułów skupiając się m.in. na sprawach kobiecych, prawach pracowniczych, ekonomii, kooperatywach, zagrożenia alkoholizmem na ziemiach polskich i prawach wyborczych kobiet.

Dodaj komentarz