Edmund Bałuka (1933-2015). Legenda szczecińskiej rewolty. Przywódca strajku w stoczni im. Adolfa Warskiego w styczniu 1971

“Bałuka jestem….” powiedział przywódca strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w styczniu 1971 roku, wyciągając rękę na powitanie Edwarda Gierka. To był pierwszy przypadek w czasach PRL gdy przywódca partii komunistycznej pojawił się na wezwanie robotników w zakładzie pracy, a nie wysłał na “rozmowy” wojsko i milicję. I tak blisko 40-letni robotnik w kracistej […]

Continue reading