CHLEBA I RÓŻ

BREAD AND ROSES

Po raz pierwszy hasło “Chleba i Róż” pojawiło się w przemówieniu amerykańskiej sufrażystki Helen Todd, wygłaszanego podczas kampanii na rzecz nadania praw wyborczych kobietom, w czercwcu 1910 roku. W wystąpieniu Todd poruszała kwestie warunków pracy i płacy kobiet, a fragment „bread for all, and roses too” zainspirował Jamesa Oppenheima do napisania wiersza, opublikowanego następnie w […]

Continue reading