EKONOMIA NEOKLASYCZNA: FAŁSZYWY PARADYGMAT / Steve Keen

80.00

Out of Stock

EKONOMIA NEOKLASYCZNA: FAŁSZYWY PARADYGMAT / Steve Keen

80.00

Steve Keen zabiera czytelnika i czytelniczkę w fascynująca podróż po tym, co John Maynard Keynes nazwał kiedyś „podziemnym światem heretyków”. Wędrujemy z nim przez bogatą tradycję intelektualną rozciągającą się od Karola Marksa do Hymana Minsky’ego. Od samego początku istnienia szkoła neoklasyczna musiała stawiać czoła krytykom podważającym jej fundamenty teoretyczne. Wbrew powszechnie panującej opinii neoklasycy większość z tych intelektualnych batalii przegrali z kretesem. Zdaniem Keena ekonomiczna ortodoksja przetrwała nie dlatego, że była na tyle silna, by pokonać swoich przeciwników na gruncie teoretycznym, ale dlatego że była na tyle osadzona instytucjonalnie, że mogła pozwolić
sobie na ich ignorowanie. Dziś dorobek Piero Sraffy, Joan Robinson, Augusto Grazianiego i wielu innych heterodoksyjnych ekonomistów to swoista ślepa plamka podręczników historii myśli ekonomicznej, a ich teorie rzadko są wykładane podczas standardowych kursów mikro- i markoekonomii.

Konkluzja Keena jest jednoznaczna: czas już na zmianę paradygmatu w naukach ekonomicznych. Jeżeli mamy uniknąć kolejnej katastrofy na miarę kryzysu gospodarczego z 2007 roku, ekonomiści muszą porzucić statyczną i na wskroś barterową wizję gospodarki oferowaną przez neoklasyków. Keen wskazuje, że istnieją alterna-
tywne szkoły myślenia o ekonomii, postrzegające kapitalizm jako dynamiczny i niestabilny system, w którym kredyt i dług grają kluczową rolę – musimy tylko zacząć korzystać z ich dorobku.

O AUTORZE
Steve Keen (ur. 1953 r.) – australijski ekonomista, komentator społeczny i wykładowca uniwersytecki pracujący w tradycji postkeynesowskiej. Czołowy krytyk neoklasycznego nurtu w ekonomii.  Jako jeden z pierwszych ekonomistów ostrzegał przed zbliżającą się Wielką Recesją z 2008 roku, za co został uhonorowany przez „Real-World Economics Review” Nagrodą Uznania. W swoich badaniach kładzie nacisk na konieczność uwzględniania dynamiki, długu sektora prywatnego i kredytu w modelowaniu makroekonomicznym. Obecnie pracuje nad matematycznym modelem hipotezy niestabilności finansowej Hymana Minsky’ego. Twórca dostępnego on-line ekonomicznego symulatora MINSKY. Autor licznych artykułów naukowych, opracowań i książek, m.in. Debunking Economics

(2011) i Can We Avoid Another Financial Crisis (2017).

NAPISALI
Mamy tu głęboką, poważną i przez większą część książki bardzo przekonującą krytykę ekonomii głównego nurtu. I nie jest to krytyka o charakterze ogólnym, lecz bardzo konkretne analizowanie kolejnych jej założeń, takich jak na przykład dogmat, że cenę ustala gra podaży i popytu. Albo że płace odzwierciedlają wkład pracowników w produkcję. Keen atakuje też ekonomię głównego nurtu za to, że w swoich modelach kompletnie nie uwzględnia takich czynników jak czas czy permanentna nierównowaga gospodarki kapitalistycznej.
Rafał WośE K O N O M I A N E O K L A S Y C Z N A . F A Ł S Z Y W Y P A R A D Y G M A T ,
CZYLI ANTYBIOTYK NA EKONOMICZNY DOGMAT
„GAZETA PRAWNA”

Książka Keena podważa całkowicie sposób myślenia większości decydentów odpowiedzialnych obecnie za stan gospodarek. I – jak podkreśla profesor Michael Hudson z Uniwersytetu Missouri – „prostuje obarczony błędem logicznym sposób myślenia części ekonomistów, którzy zracjonalizowali status quo. (…) Żadna książka nie podważa w takim stopniu wiary w ekonomię”
Tomasz Pompowski  O PODWAŻANIU WIARY W EKONOMIĘ,
„OBSERWATOR FINANSOWY”

Keen wykłada teorię ekonomii, w centrum której leżą zagadnienia pieniądza i prywatnego długu. O ile wolnorynkowi ortodoksi nie poświęcają właściwie żadnej uwagi instytucji pieniądza (…), australijski ekonomista dowodzi, że kluczowych zjawisk gospodarczych po prostu nie da się zrozumieć bez uchwycenia
natury finansów.
Jędrzej Malko
PRZEGLĄD TYGODNIA: DŁUG PRYWATNY, KRYZYS PUBLICZNY,
„KRYTYKA POLITYCZNA”

Steve Keen pokazuje, dlaczego tacy ekonomiści jak szef Fedu Ben Bernanke i noblista Paul Krugman nie zrozumieli, na czym polegał wielki kryzys – ponieważ zostali wychowali na ekonomii neoklasycznej, która jest stekiem bzdur. (…) Lektura książki jest szczególnie ciekawa dla ekonomisty, ponieważ pokazuje, że sposób, w jaki uczymy studentów o pieniądzu, jest fundamentalnie błędny, czyli mury uczelni opuściły kolejne
dziesiątki tysięcy ekonomistów, którzy nie rozumieją mechanizmów powstawania kryzysu.
Krzysztof Rybiński
CIEKAWA EKONOMIA – LEKTURY POD CHOINKĘ,
„RZECZPOSPOLITA”

Out of Stock

Opis

EKONOMIA NEOKLASYCZNA:
FAŁSZYWY PARADYGMAT
AUTOR Steve Keen
PRZEKŁAD Michał Konopczyński i Paweł Kliber
DATA WYDANIA 2017
OPRAWA miękka ze skrzydełkami
STRONY 644

ISBN 978-83-943671-4-5

WYDAWNICTWO Heterodox