WARTOŚĆ WSZYSTKIEGO / Mariana Mazzucato

60.00

Out of Stock

WARTOŚĆ WSZYSTKIEGO / Mariana Mazzucato

60.00

Podobnie jak ponad 160 lat temu Karol Marks, również Mariana Mazzucato nie boi się stawiania odważnych
pytań dotyczących samych fundamentów współczesnej ekonomii. Czym jest bogactwo? Czym jest wartość? Gdzie
przebiega granica produkcji? Jak mierzyć bogactwo narodów? Kto wytwarza wartość i bogactwo? Jak na te pytania
odpowiada współczesna ekonomia? Jak na te odpowiedzi reaguje polityka publiczna? Wreszcie zaś: czy jesteśmy
zadowoleni z tych odpowiedzi? Czy pozwalają nam one radzić sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami
współczesny kapitalizm? A jeśli nie, to jak je sformułować, by lepiej odpowiadały wyzwaniom współczesności? Te wszystkie pytania leżą u podłoża refleksji ujętej w najnowszej książce autorki Przedsiębiorczego państwa, jednej z najbardziej uznanych obecnie ekonomistek heterodoksyjnych na świecie.

O AUTORCE
Mariana Mazzucato (ur. 1968) – ekonomistka z UniversityCollege London. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach pomiędzy rynkami finansowymi, innowacjamii wzrostem gospodarczym. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień naukowych, m.in. New Statesman SPERIprize i Hans-Matthöfer-Preis. Doradczyni ekonomiczna Komisji Europejskiej, a także rządów brazylijskiego, niemieckiego
i fińskiego. W 2013 New Republic uznał ją za jedną z najważniejszych intelektualistek w dziedzinie ekonomii innowacji.
Polskie wydanie jej pierwszej książki „Przedsiębiorczego państwa” zajęło w 2017 r. pierwsze miejsce w konkursie „Economicus” w kategorii najważniejsza książka ekonomicznaprzełożona na język polski.

NAPISALI:

Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto chce wiedzieć, dlaczego we współczesnych gospodarkach dochodzi do rozmaitych wynaturzeń i jak temu przeciwdziałać. Dlaczego tak często działania o wysokim realnym wkładzie w społeczny dobrobyt wynagradzane są nisko, podczas gdy wysoko wynagradzane są działania, które raczej przechwytują wartości, niż je tworzą?
Różnice między tworzeniem a przechwytywaniem, ekstrakcją wartości Autorka książki wyjaśnia na podstawie analizy nieprawidłowości w pomiarze dokonań. Ilustruje to przypadkami skrajnych dysproporcji wynagrodzeń, wskazując na przepaści płacowe np. między wysoko wynagradzanymi, zarabiającymi na spekulacjach finansowych ekspertami banków a – sytuującymi się na przeciwnym biegunie płac – nauczycielami.
Elżbieta Mączyńska
Prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Mariana Mazzucato podnosi najważniejszą kwestię ekonomii – pytanie o wartość: kto ją tworzy, jak ją mierzyć i jak się nią dzielić. Czy praca finansisty zarabiającego miliony dolarów jest więcej warta niż trud znacznie gorzej uposażonej pielęgniarki?
Tak postawione pytanie odsłania istotę poszukiwań Mazzucato. Pokazuje ona, że ekonomia dziś, podobnie jak za czasów Adama Smitha, należy do nauk społecznych, a odpowiedzi na kwestię wartości nie należy szukać na rynku, tylko w „teorii uczuć moralnych”. Bez niej rynek, zamiast służyć wolności,staje się instrumentem grabieży.
Edwin Bendyk
Tygodnik “Polityka”

Out of Stock

Opis

AUTOR Mariana Mazzucato
PRZEKŁAD Joanna Bednarek
DATA WYDANIA 2021
OPRAWA miękka

WYDAWNICTWO Heterodox Wydawnictwo Ekonomiczne

STRONY 352

ISBN 978-83-956200-1-4