Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

40.00

Out of Stock

Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

40.00

Ekonomia to rozległa i różnorodna dyscyplina, niemniej większość podręczników skupia się tylko i wyłącznie na jednym sposobie myślenia o gospodarce. Ta książka stanowi przystępne wprowadzenie do dziewięciu różnych podejść do ekonomii: począwszy od feministycznego przez ekologiczne i marksistowskie po behawioralne. Każdy z rozdziałów opracowany został przez czołowych ekspertów i ekspertki
w opisywanym obszarze badawczym i ma stanowić zarówno samodzielną całość, jak i szeroko zakrojony przegląd, dowodzący rzeczywistej różnorodność myśli ekonomicznej.

Studenci i studentki ekonomii na całym świecie zaczęli domagać się bardziej otwartego kształcenia ekonomicznego. Nasza książka to pierwszy krok ku przygotowaniu materiałów niezbędnych dla wprowadzenia do skostniałego świata studiów ekonomicznych nowych i wyróżniających się koncepcji.

Publikacja dostarcza studentkom i studentom kontekstu, zestawiając główny nurt ekonomii z bardziej heterodoksyjnymi szkołami. Zbiega się to z celami działalności ruchu Pomyśleć Ekonomię od Nowa, który przekonuje, że adepci zyskują na kontakcie z całym spektrum koncepcji ekonomicznych, a nie tylko z panującym paradygmatem.

Pomyśleć ekonomię od nowa. Główne nurty ekonomii heterodoksyjnej to dla wykładowczyń wspaniały podręcznik zapoznający studentów z całym wachlarzem teorii we współczesnej ekonomii. Będzie również przydatny i czytelny dla wszystkich zainteresowanych ekonomią i jej nurtami spoza akademii
(fragment wstępu redaktorek).

NAPISALI
Kryzys finansowy 2008 roku i jego wciąż odczuwalne skutki obnażyły ograniczenia intelektualnej praktyki „monokadrowania” w ekonomii, a więc niemalże całkowitej dominacji jednego podejścia – ekonomii neoklasycznej. Młodzi ekonomiści z ruchu Pomyśleć Ekonomię od Nowa rzucili wyzwanie tej praktyce. W
swojej książce przedstawiają wizję pluralistycznego podejścia do ekonomii, zamiast tylko zastąpić jeden intelektualny monokadr innym. W zbiorze znalazło się dziewięć esejów, w których czołowi ekonomiści przedstawiają reprezentowane przez nich szkoły. Dzięki nim widzimy bogatszy obraz ekonomii i zyskujemy jej
głębsze rozumienie. To niezwykle istotny i pouczający wkład w debatę, od której zależą losy światowej gospodarki, a także sposoby dyskutowania oraz nauczania ekonomii.
Ha-Joon
C H A N G , U N I W E R S Y T E T W C A M B R I D G E ,
AUTOR KSIĄŻKI EKONOMIA. INSTRUKCJI OBSŁUGI

Członkowie i członkinie Pomyśleć Ekonomię od Nowa nie tylko sprzeciwili się ograniczoności nauczania ekonomii konwencjonalnej, ale też zrobili coś, by jej zaradzić. Opublikowany zbiór wspaniale zaspokaja zapotrzebowanie na wyśmienite, współczesne i specjalistyczne omówienia różnych podejść do
ekonomii. A wszystko to dzięki wysiłkowi studentów.
Sheila Dow
P R O F E S O R K A E M E R Y T O W A N A ,
UNIWERSYTET W STIRLING, WIELKA BRYTANIA

Studenci i studentki ekonomii wiele tracili przez studia, które uczyły tylko i wyłącznie o ekonomii neoklasycznej, pomimo jej niepowodzeń przed kryzysem, podczas jego trwania i po nim.
Ta książka to przydatna prezentacja alternatywnych głosów w ekonomii. I choć żaden z nich nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, każdy porusza kwestie, o których główny nurt nigdynawet nie wspomniał.
Steve Keen
U N I W E R S Y T E T K I N G S T O N W L O N D Y N I E ,
WIELKA BRYTANIA

Out of Stock

Opis

TYTUŁ Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

POD REDAKCJĄ Liliann Fischer, Joe Hasell at al.

PRZEKŁAD Anna Piekarska

WYDAWNICTWO Heterodox
DATA WYDANIA 2018
OPRAWA miękka
STRONY 232
ISBN 978-83-943671-6-9