Szkice o ekonomii marksowskiej / Joan Robinson

35.00

Out of Stock

Szkice o ekonomii marksowskiej / Joan Robinson

35.00

„Szkice te mają na celu porównanie analizy ekonomicznej dokonanej w Kapitale Marksa ze współczesną nauką akademicką (…). Do niedawna niemal regułą było w kołach akademickich otaczanie Marksa pogardliwym milczeniem, z rzadka tylko przerywanym jakimś ironicznym przypiskiem. Lecz współczesna ewolucja
teorii akademickiej wywołana naciskiem współczesnego rozwoju gospodarczego – analiza monopolu i analiza bezrobocia – rozbiła gmach doktryny ortodoksyjnej i zniszczyła ową pogodę ducha, z jaką ekonomiści zwykli spoglądać na funkcjonowanie kapitalistycznego laissez-faire. Stąd też w ich postawie wobec Marksa jako czołowego krytyka kapitalizmu widać znacznie mniej pewności siebie niż przedtem. Moim zdaniem mogą się oni wiele od niego nauczyć”. ( fragment książki)

O AUTORCE

Joan Robinson (1903–1983) – brytyjska ekonomistka, współtwórczyni i jedna z głównych przedstawicielek postkeynesizmu. Brała udział we wszystkich trzech rewolucjach w teorii ekonomii związanych z Uniwersytetem w Cambridge: powstaniu teorii konkurencji niedoskonałej, rozwoju keynesizmu i tzw. sporze wokół teorii kapitału. Robinson była też jedną z prekursorek teorii endogenicznego pieniądza. Nieustępliwa krytyczka ortodoksji ekonomicznej i tzw. syntezy neoklasycznej („zbękarconego keyensizmu”) w swoich pismachbezlitośnie punktowała kruche fundamenty teoretyczne ekonomii głównego nurtu.

NAPISALI

Była pierwszorzędną teoretyczką, ale pisała o tradycji keynesowskiej także dla szerszej publiczności, w przeciwieństwie do niezrozumiałych Kaleckiego i Sraffy. (…) Podstawowe przesłanie jej pism to nauczyć się myśleć o ekonomii samodzielnie – trudno się z nim spierać.
Mike Beggs
JOAN ROBINSON’S O P E N L E T T E R F R O M A K E Y N E S I A N T O
A MARXIST, „JACOBIN MAGAZINE”

Joan Robinson to rzadki okaz – ekonomistka o przejrzystym stylu pisania. Gdy Econometric Society zaoferowało jej stanowisko wice-przewodniczącej, odmówiła, stwierdzając, że nie zasiądzie w redakcji czasopisma, którego sama nie może przeczytać. Była nie tylko genialną ekonomistką, ale też wspaniałą zaangażowaną intelektualistką – nieczęste połączenie we współczesnej brytyjskiej ekonomii.
Redakcja Guardiana
IN PRAISE OF JOAN ROBINSON , „THE GUARDIAN”

Out of Stock

Opis

Szkice o ekonomii marksowskiej
AUTOR Joan Robinson
PRZEKŁAD Helena Hagemejer
DATA WYDANIA 2016
OPRAWA miękka

STRONY 134
ISBN 978-83-943671-0-7

WYDAWNICTWO Heterodox